Tag - chụp thời trang

Lớp Retouch Hình Thời Trang

Hình thời trang có những đặc thù riêng và đòi hỏi sự sáng tạo từ khi chụp cũng như khi hậu kỳ. Việc retouch làm hậu kỳ hình thời trang đôi khi vượt ra khỏi...

BÀI VIẾT MỚI