Tag - khanh nguyen

Mua máy Crop hay Full Frame ?

Máy Full frame và crop khác nhau nhiều vể chất lượng không ? Mấy tay làm review thì thường hay nói nào là FF sáng hơn, chi tiết tốt hơn, màu sắc đẹp hơn, rồi...

BÀI VIẾT MỚI