Gửi bài viết chia sẻ về : - bow.pho101@gmail.com

  • by on Jan 24th, 2017

    Quyen Tat – A Profesional Part-Time Photographer

    Quyen Tat đến với nhiếp ảnh khá trễ, chỉ chừng 2 năm, và hiện nay cũng chưa hẳn đã là một full-time photographer. Thế nhưng hình ảnh thì mới trong vòng một năm nay đã có sự tiến bộ vượt trội.

    Category
    Bài viết
Cộng Đồng Bow101