Gửi bài viết chia sẻ về : - bow.pho101@gmail.com

BTS PHOTO STORY TELLING by Hai Thanh

by on Dec 9, 2017 in Bài viết , Workshop

BTS PHOTO STORY TELLING 

by Hai Thanh  

Vài hình ảnh buổi nói chuyện của NAG Hải Thanh với chủ đề Photo Story Telling vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 

Tags


Comments

comments


Cộng Đồng Bow101