Gửi bài viết chia sẻ về : - bow.pho101@gmail.com

Hình chụp bằng 35mm F1.4

by on Sep 2, 2013 in Bài viết , Reviews

Hình chụp bằng 35mm F1.4

 

Ảnh Basil Vargas chụp bằng 35mm f1.4: Click vào để xem ảnh lớn

d5a50eec1558b169-bv10

511f6661d36f0ab8-bv11

46ceb6f733582bd2-bv01

c300f5381a9db6c7-bv13

3f3d9e9dab6e2f4c-bv34

d7f9722d032aa2bf-bv35

9df5b1aa0139f67e-bv43

659be114691d4354-bv33

39c9673026847995-bv35

1afc084f8b95a448-bv20

1b5ef9d811cff032-bv17

bde6a6f3c173ada6-bv2

02074657e74aea02-bv28

28df5cba3f56f1ae-bv2

76c5da15500e6648-bv3

d93a0f7c74a66875-bv29

c227ae5d381d7af4-bv39

73278a58ccf1a405-bv14

e83f5bba3edfe88f-bv20

be96d8ff3fb65eb2-bv16

ae4ee4b36ff68586-bv14

a03a456f7c68a435-bv12

 

Tags


Comments

comments


Cộng Đồng Bow101